0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OCHRONA ŚRODOWISKA » DECYZJE ŚRODOWISKOWE » OBWIESZCZENIA i INFORMACJE » 2020


11 grudnia 2020

INFORMACJA dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – obudowy otworu geologicznego na działce ewid. nr. 79 w miejscowości Topola Katowa, gm. Łęczyca, umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu.

3 grudnia 2020

INFORMACJA dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej galwanizerni obejmującej wymianę standardowych, ręcznie obsługiwanych urządzeń galwanicznych na „automatyczną linię galwaniczną” do nanoszenia powłoki Sn na wyrobach miedzianych oraz innych instalacji opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia maszyn do produkcji końcówek kablowych, na działkach nr. ew. 151/22, w obrębie 33 w miejscowości Topola Królewska

25 czerwca 2020

OBWIESZCZENIE - informacja  o wydaniu w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Wójta Gminy Łęczyca decyzji znak: OS.6220.5.20 19.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zakładu produkcyjne go mrożone owoce i warzyw a zlokalizowanego na działkach nr 117/21 i 117/24 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca.

08 czerwca 2020

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia.

03 czerwca 2020

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Łęczyca  informuję,  iż  w  postępowaniu  administracyjnym  w  sprawie  wydania   decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie zakładu produkcyjnego mrożone owoce i warzywa zlokalizowanego na działkach nr 117/21 117/24 w miejscowości Lubień , gmina Łęczyca.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 9 czerwiec 2020 godz. 09:39
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 16 grudzień 2020 godz. 15:15
Liczba odsłon:
  1544 od 9 czerwiec 2020 godz. 09:39  (średnio 4.06 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca