0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Raport o stanie Gminy Łęczyca za 2020 rok
Strategia Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015 - 2022


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na lata 2013-2017
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na lata 2020-2025


Projek założeń do Planu zagospoarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łęczyca
Projek założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe
Załącznik graficzny


Plan zagospodarowania przestrzennego - opis
Plan Gospodarki Odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca za 2020 r.
Program ochrony środowiska
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022


Informacja o stanie mienia komunalnegoInformacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 11 marzec 2010 godz. 19:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 2 lipiec 2021 godz. 08:09
Liczba odsłon:
  21957 od 11 marzec 2010 godz. 19:35  (średnio 6.17 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca