0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy ŁęczycaOgłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca         

Nazwa i adresy

Gmina Łęczyca
99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 Łęczyca
99-100
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca Tel.:  +48 243882117
E-mail:   sekretariat@gminaleczyca.pl
Faks:  +48 243883765 Kod NUTS: PL712
 

Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminaleczyca.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gminaleczyca.pl


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 04.12.2019 godz. 12:10
 
Załączniki 1 -4
Dodany: 04.12.2019 godz. 12:29
 
Załącznik 5 - wzór umowy
Dodany: 04.12.2019 godz. 12:30
 
Załącznik 6 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dodany: 04.12.2019 godz. 12:30
 
Jednolity europejski dokument zamówienia
Dodany: 04.12.2019 godz. 12:37
 
Klucz publiczny
Dodany: 04.12.2019 godz. 12:37
 
SPROSTOWANIE do ogłoszenia
Dodany: 04.12.2019 godz. 12:39
 
Opis przedmiotu zamówienia
Dodany: 16.12.2019 godz. 14:47
 
espd-request - JEDZ
Dodany: 16.12.2019 godz. 14:48
 
Zestawienie ofert
Dodany: 03.01.2020 godz. 12:50
 
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 21.01.2020 godz. 9:06
 Ostateczny termin składania ofert:
  3 2020Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2019 godz. 12:10
Liczba odsłon:
  745 od 4 2019 godz. 12:10  (średnio 2.23 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca