0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Gminy Łęczyca
Podatki i opłaty lokalne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXI/193/2021XXXI -nadzwyczajnaw sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/178/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty14.01.2021
XXX/185/2020XXX -nadzwyczajnaw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca21.12.2020
XXIX/179/2020XXIX -nadzwyczajnaw sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Łęczyca14.12.2020
XXIX/178/2020XXIX -nadzwyczajnaw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty14.12.2020
XXVII/167/2020XXVII -nadzwyczajnaw sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2021r.29.10.2020
XXVII/166/2020XXVII -nadzwyczajnaw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości29.10.2020
V/39/2019V -nadzwyczajnazmieniająca uchwałę Nr IV/31/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.01.20J9r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat 19.02.2019
IV/31/2019IVw sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat30.01.2019
 

 

Gmina Łęczyca