0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
`Czyste powietrze - OZE w gminie Łęczyca`

`Czyste powietrze - OZE w gminie Łęczyca`Polska-Łęczyca: Energia słoneczna

2020/S 044-103470

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Łęczyca
Adres pocztowy: ul. Marii Konopnickiej 14
Miejscowość: Łęczyca
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 99-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
E-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl
Tel.: +48 243882117
Faks: +48 243883765

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminaleczyca.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.gminaleczyca.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gminaleczyca.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 03.03.2020 godz. 15:45
 
Załączniki 1 - 7
Dodany: 03.03.2020 godz. 15:49
 
Załącznik 8 - Program funkcjonalno-użytkowy
Dodany: 03.03.2020 godz. 15:49
 
Załącznik 9 - Wzór umowy
Dodany: 03.03.2020 godz. 15:49
 
Klucz publiczny
Dodany: 03.03.2020 godz. 15:52
 
Jednolity europejski dokument zamówienia (PDF)
Dodany: 03.03.2020 godz. 15:52
 
Jednolity europejski dokument zamówienia (XML)
Dodany: 03.03.2020 godz. 15:52
 
Zapytanie I
Dodany: 19.03.2020 godz. 20:55
 
Zapytanie II
Dodany: 19.03.2020 godz. 20:55
 Masz pytania odnośnie przetargu? Kliknij aby wysłać zapytanie! «

Ostateczny termin składania ofert:
  2 2020Informacja opublikowana przez:
  dnia 3 2020 godz. 15:45
Liczba odsłon:
  626 od 3 2020 godz. 15:45  (średnio 22.86 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca