0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi w zakresie profilowania dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach  teren gm. ŁęczycaUprzejmie proszę o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie profilowania dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach – teren gm. Łęczyca:

  1. Zakres usługi:
  • Profilowanie (równanie) za pomocą równiarki samojezdnej nawierzchni dróg nieutwardzonych –  przyjmuje się pracę równiarki na 1 km drogi o szerokości 3,5
  • Praca walca   –  przyjmuje się  pracę walca na  1 km drogi o szerokości 3,5 m
  • Uzupełnienie kruszywem naturalnym ubytków w nawierzchni dróg nieutwardzonych     - zakup i dostawa  mieszanki żwirowej oraz  kruszywa łamanego 0/31,5.

Pracę równiarki należy zsynchronizować z dostawą kruszywa w celu rozplanowania i profilowania.

  • Termin realizacji w okresie lipiec – wrzesień 2020 r.

 

Przy wykonywaniu obmiaru prac do rozliczenia uwzględniane będą km bieżące wykonanej usługi oraz cena jednostkowa brutto jednej tony wbudowanego materiału.  

Wykonawca winien przedstawić na żądanie Zamawiającego świadectwo zgodności  na oferowane kruszywa drogowe. Dojazd na miejsce wykonywanych prac budowlanych nie będzie uwzględniany w rozliczeniu.  

II. Sposób wyboru oferty:

oferta z najniższą ceną brutto (uwzględniająca wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane ze świadczeniem usługi) zaproponowana przez wykonawcę, spełniająca określone wymagania związane ze świadczeniem przedmiotowej usługi zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na świadczenie wyżej opisanej usługi oraz terminie i miejscu podpisania umowy z wykonawcą na świadczenie przedmiotowej usługi zostanie przekazana oferentom oraz wykonawcy w formie pisemnej  lub telefonicznej.

III. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać wycenę brutto wykonania profilowania 1 km drogi (w tym pracy równiarki i walca), jak również kwotę brutto jednej tony kruszywa łamanego oraz żwiru zgodnie z powyższymi warunkami.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę (na załączonym formularzu) należy złożyć do siedziby Urzędu Gminy w Łęczycy (ul. M. Konopnickiej 14) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminaleczyca.pl do dnia  07 lipca 2020 r. do godz.12.00.

V. Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

W razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Dominikiem Cieślakiem  (tel. /24/ 388 3428).


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Opis przedmiotu zamówienia
Dodany: 30.06.2020 godz. 10:27
 
Formularz ofertowy
Dodany: 30.06.2020 godz. 10:27
 
Wzór umowy
Dodany: 30.06.2020 godz. 10:27
 
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 15.07.2020 godz. 13:53
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 2020Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2020 godz. 10:27
Liczba odsłon:
  284 od 30 2020 godz. 10:27  (średnio 1.72 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca