0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego)I.         ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łęczyca

ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

tel. 24 388 21 17 , fax 24 388 37 65                                        

sekretariat@gminaleczyca.pl      www.gminaleczyca.pl

 

II.        TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019,  poz. 1843 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem nr 416/2014  Wójta Gminy Łęczyca z dnia 19 maja 2014  r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO przez Urząd Gminy w Łęczycy.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Czyste Powietrze - OZE w Gminie Łęczyca", która obejmuje dostawę i montaż kompletnych instalacji OZE na prywatnych budynkach mieszkańców gminy w podziale na:

- 97 sztuk instalacji solarnych - kolektory słoneczne

- 103  instalacji fotowoltaicznych – panele fotowoltaiczne

- 36 kotłów na biomasę.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Formularz oferty
Dodany: 06.07.2020 godz. 14:34
 
Wzór umowy
Dodany: 06.07.2020 godz. 14:34
 
Wykaz usług
Dodany: 06.07.2020 godz. 14:34
 
Wykaz usług
Dodany: 06.07.2020 godz. 14:35
 
Zapytanie I
Dodany: 13.07.2020 godz. 13:13
 
Formularz ofertowy - aktualizacja
Dodany: 13.07.2020 godz. 13:13
 
RODO
Dodany: 13.07.2020 godz. 13:14
 
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 20.07.2020 godz. 13:56
 Ostateczny termin składania ofert:
 14 2020Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2020 godz. 14:34
Liczba odsłon:
  400 od 6 2020 godz. 14:34  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca