0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Gminy Łęczyca
Podatki i opłaty lokalne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXIX/258/2017XXXIXw sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2018r.16.11.2017
XXXIX/257/2017XXXIXw sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2018 rok16.11.2017
XXXIX/256/2017XXXIXw sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2018r.16.11.2017
XXXIX/255/2017XXXIXw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok16.11.2017
XXXIX/253/2017XXXIXw sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Łęczyca16.11.2017
XXXIV/218/2017XXXIVw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1 czerwca 2017 roku cło 31 maja 2018 roku27.04.2017
XXXIV/215/2017XXXIVw sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na ecie niezwiąza ne z potrzebami zarządzania droga mi i potrzebami ruchu drogowego27.04.2017
XXVII/172/2016XXVIIw sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2017r.09.11.2016
XXVII/171/2016XXVIIw sprawie obnizenia wysokosci ceny skupu zyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2017 rok09.11.2016
XXVII/170/2016XXVIIw sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2017r.09.11.2016
XXVII/169/2016XXVIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.09.11.2016
XXII/135/2016XXIIw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku25.04.2016
XVIII/118/2015XVIIIw sprawie ustalenia wzorów deklaracji i formularza informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego21.12.2015
XVII/105/2015XVIIw sprawie ustalenia wzorów deklaracji i formularza informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego27.11.2015
xvii/104/2015XVIIw sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2016r.27.11.2015
XVII/103/2015XVIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.27.11.2015
xvii/102/2015XVIIw sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2016r.27.11.2015
XVII/101/2015XVIIw sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2016 rok27.11.2015
XVII/100/2015XVIIw sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych27.11.2015
XIII/72/2015XIIIzmieniająca uchwałę nr Vl/22/2015 z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opiat20.08.2015
XIII/71/2015XIIIw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca 20.08.2015
XII/61/2015XIIw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca20.07.2015
IX/38/2015IXw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku27.04.2015
VI/22/2015VI - nadzwyczajnaw sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat11.02.2015
 

 

Gmina Łęczyca