0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Gminy Łęczyca
Uchwały okołobudżetowe

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLIX/329/2018XLIXw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 r.02.08.2018
XLVI/312/2018XLVIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwal e Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 r.28.05.2018
XLV/310/2018XLVw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 r.25.04.2018
XLIV/302/2018XLIV - nadzwyczajnaw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 r.26.03.2018
XLII/284/2018XLIIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/275/2017 Rady miny w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 r.31.01.2018
XLI/272/2017XLIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIV187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 r.27.12.2017
XLI/271/2017XLIw sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 201727.12.2017
XL/266/2017XL - nadzwyczajnaw sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 201728.11.2017
XXXIX/259/2017XXXIXw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 20 16 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 r.16.11.2017
XXXVII/235/2017XXXVII -nadzwyczajnaw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIll/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 r.29.08.2017
XXXVI/230/2017XXXVIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 r.09.08.2017
XXXIV/216/2017XXXIVw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 r.27.04.2017
XXXIII/209/2017XXXIIIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 r.29.03.2017
XXXI/198/2017XXXI -nadzwyczajnaw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 r.06.02.2017
XXX/196/2017XXXw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017r.24.01.2017
XXVIII/184/2016XXVIIIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/16/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016r.19.12.2016
XXVII/173/2016XXVIIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016r.09.11.2016
XXV/157/2016XXVw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/116/20 15 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016r.22.09.2016
XXIV/149/2016XXIVw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016r.18.08.2016
XX/121/2016XXw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/ 116/20 15 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 r.19.02.2016
XIX/119/2016XIX - nadzwyczajnaw sparawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016r.22.01.2016
XVIII/117/2015XVIIIw sprawie wydatków budżetowych , których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 21.12.2015
XVIII/113/2015XVIIIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok21.12.2015
XVII/93/2015XVIIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.27.11.2015
XIII/68/2015XIIIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok20.08.2015
XII/64/2015XIIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok20.07.2015
XII/62/2015XIIzmieniająca uchwałę Nr X/42/2015 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych20.07.2015
XII/61/2015XIIw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca20.07.2015
XI/56/2015XIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok25.06.2015
X/44/2015Xw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok27.05.2015
X/43/2015Xw sprawie uchylenia uchwały Nr V/19/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2015 roku na zadanie pn. „Termomoderni27.05.2015
IX/39/2015IXw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok27.04.2015
VIII/33/2015VIIIzmieniająca uchwałę nr VII/28/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca27.03.2015
VIII/32/2015VIIIw sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2016 rok27.03.2015
VII/26/2015VIIzmieniająca Uchwałę Nr XLII/274/2014 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty,tj. Szkoła Podstawowa w Błoniu, Szkoła Po12.03.2015
VII/28/2015VIIw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca12.03.2015
VII/29/2015VIIw sprawie zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy /sołtysom/ diet za udział w pracach Rady Gminy12.03.2015
VII/30/2015VIIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok12.03.2015
VI/23/2015VI - nadzwyczajnaw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kutnie a Gminą Łęczyca w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności p11.02.2015
V/20/2015Vw sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w Banku gospodarstwa Krajowego w lodzi w 2015 roku na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gmina Łęczyca"28.01.2015
V/19/2015Vw sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2015 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu"28.01.2015
V/18/2015Vw sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2015 roku na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczyca"28.01.2015
IV/14/2014IVw sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok30.12.2014
IV/12/2014IVw sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 201430.12.2014
III/10/2014IIIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok18.12.2014
II/6/2014IIw sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok08.12.2014
 

 

Gmina Łęczyca