0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁĘCZYCY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Belwederska 69,     99-100 Łęczyca

e-mail : gopsleczyca@op.pl
tel. (24) 721-89-60
fax. (24) 721-89-54

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730-1530

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr 18/IV/92 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 7 kwietnia 1992 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łęczyca powołaną do realizacji zadań m. in. z zakresu pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Łęczyca.

W wewnętrznej strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy wyodrębnia się sekcje:

- sekcja do spraw pomocy społecznej,
- sekcja do spraw świadczeń rodzinnych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy:

P o kierownika – Małgorzata Królak, pokój nr 2, tel.: (24) 721 89 60
Główny księgowy - mgr Dorota Gatkowska - Roszuk

Sekcja do spraw pomocy społecznej:
- Specjalista pracy socjalnej – Gabriela Budzyńska, pokój nr 3,
tel.: (24) 721 89 98,
- Specjalista pracy socjalnej – Wanda Biskupska, pokój nr 3, tel.: (24) 721 89 98,
- Specjalista pracy socjalnej – Anna Rogala, pokój nr 4, tel.: (24) 721 89 36,
-  Specjalista pracy socjalnej – Danuta Olejniczak, pokój nr 5, tel.: (24) 721 89 47.
-  Młodszy asystent rodziny - Renata Cywka, pokój nr 5, tel.: (24) 721 89 47.

Sekcja do spraw świadczeń rodzinnych:
- Podinspektor – Agnieszka Góra, pokój nr 1, tel.: (24) 721 40 15,

 

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Statut i Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Wójta.


STATUT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 Informacja opublikowana przez:
  Olga Sobczak dnia 26 czerwiec 2006 godz. 14:59
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 7 październik 2020 godz. 11:29
Liczba odsłon:
  34481 od 26 czerwiec 2006 godz. 14:59  (średnio 7.16 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca