0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Łęczycy mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy (pokój nr 11) zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:

  • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 24 388 2117
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres: sekretariat@gminaleczyca.pl, faksem na nr: 24 388 3765 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYInformacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 12 październik 2016 godz. 10:34
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 12 październik 2016 godz. 10:36
Liczba odsłon:
  5633 od 12 październik 2016 godz. 10:34  (średnio 4.06 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca