0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
BUDŻET - INFORMACJE » PODATKI I OPŁATY » 2018


Uchwała XXXIX/255/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r.

Uchwała XXXIX/256/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łęczyca w 2018r.

Uchwała XXXIX/257/2017 w  sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia stawki podatku rolnego na 2018 r.

Uchwała XXXIX/258/2017 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie gminy Łęczyca w 2018r. 

 

Uchwała XXII/135/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku.
            Załącznik taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała XXXIV/218/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca, na okres od 1 czerwca 2017 roku cło 31 maja 2018 roku.
            Załącznik taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała XVII/100/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
           Załącznik I od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik II od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
           Załącznik III od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


 WZORY DEKLARACJI

 

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
          załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych


 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 11 styczeń 2018 godz. 12:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 11 styczeń 2018 godz. 13:07
Liczba odsłon:
  570 od 11 styczeń 2018 godz. 12:17  (średnio 6.61 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca