0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OCHRONA ŚRODOWISKA » DECYZJE ŚRODOWISKOWE » OBWIESZCZENIA i INFORMACJE » 2016


12 stycznia 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku  Szkoły  Podstawowej  w Siedlcu, montażu urządzeń fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia i grzejników w Szkole Podstawowej w Siedlcu oraz wykonaniu  termomodernizacji  Gminnej Biblioteki w Siedlcu

8 lutego 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuję , iż w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu, montażu urząd zeń fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia i grzejników w Szkole Pod stawowej w Siedlcu oraz wykonaniu termomod ernizacji Gminne.i Biblioteki w Siedlcu

9 lutego 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca   informuje, iż w  dniu 09 lutego  2016   r.  została   wydana   decyzja  znak: OS.6220.1.20 16  umarzająca   postępowanie   administracyjne   w   sprawie   wydania   decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu, montażu urządzeń fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia i grzejników w Szkole Podstawowej w Siedlcu oraz wykonaniu termomodernizacji Gminnej Biblioteki w Siedlcu

9 marca 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej Nr 2521 E na odcinku Topola Królewska - Błonie 

11 marca 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 312337 na  odcinku Zduny - Leźnica Mała

29 marca 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt  Gminy  Łęczyca informuję, iż w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Borek

7 kwietnia 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuję, iż w postępowaniu administracyjnym  zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 312337 na odcinku Zduny Leźnica Mała  o dl. 1,5 km zlokalizowanego na działkach nr ew. 85-obręb Zduny, 510-obręb Leźnica Mała w miejscowości Zduny - Leźnica  Mała"

9 kwietnia 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.6.2016 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 312337 na odcinku Zduny - Leźnica Mała

15 kwietnia 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuję, iż w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na modernizacji  drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola  Królewska - Błonie

19 kwietnia 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.4.20 16 orzekaj ąca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w   miejscowości  Borek

25 kwietnia 2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.5.2016 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej N r 252 1E na odcinku Topola Królewska - Błonie

11 grudnia 2016

#p1956# Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 7 czerwiec 2018 godz. 15:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 14 czerwiec 2018 godz. 08:50
Liczba odsłon:
  114 od 7 czerwiec 2018 godz. 15:03  (średnio 3.65 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca