0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OGŁOSZENIA WÓJTA » 2020


25 listopadaa 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca  o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2021 - 2024”

25 listopadaa 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca  o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”

25 listopadaa 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca  o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”

6 listopadaa 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca o wykazie dotyczącym nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia.

22 października 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

22 października 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca - w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

27 lipca 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczycaw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

22 czerwca 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na lata 2020-2025"

22 maja 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do wydzierżawienia  na okres powyżej trzech lat w trybie bezprzetargowym.

05 maja 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca - sprzedaż działek w miejscowości Gawrony.

09 marca 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca: zawiadomienie o wykazie dotyczącym pomieszczeń położonych w budynku Smorządowej Szkołu Podstawowej w Topoli Królewskiej przeznaczonych do najmu.

09 marca 20202

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2020 roku.

10 stycznia 20202

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

14 stycznia 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca:  w sprawie konkursu na powierzenie zadania publicznego  będącego  zadaniem  własnym  gm iny  realizowanego  na  rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 17 styczeń 2020 godz. 13:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 1 grudzień 2020 godz. 13:55
Liczba odsłon:
  4298 od 17 styczeń 2020 godz. 13:32  (średnio 7.64 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca