LV sesja Rady Gminy w Łęczycy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2022

Zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LV sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV nadzwyczajnej sesji z dnia 20 lipca 2022 r.
 4. Informacja o działalności Wójta.
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2022 roku i potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/228/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyca, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Łęczyca na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie żywienia dzieci i ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2027.
 13. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-07-29
Data publikacji:2022-07-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:692

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-08-08 12:56:17AdministratorDodanie możliwości obejrzenia transmisji z sesjiLV sesja Rady Gminy w Łęczycy
2022-07-29 13:44:34AdministratorDodanie ogłoszeniaLV sesja Rady Gminy w Łęczycy