LXIII sesja Rady Gminy w Łęczycy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2023

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2023r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji z dnia 19 grudnia 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji z dnia 27 grudnia 2022 r.
 5. Informacja o działalności Wójta.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/340/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/339/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2023-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania Gminy Łęczyca w ramach wieloletniego  rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy  Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w tym na dofinansowanie wyposażenia siłowni znajdującej się w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęczycy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łęczyca za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkolenia lub ćwiczeniach.
 17. Odpowiedzi na zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński
 
 
 
 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2023-01-25
Data publikacji:2023-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:400

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-01-31 14:19:15AdministratorDodanie możliwości obejrzenia transmisji z sesjiLXIII sesja Rady Gminy w Łęczycy
2023-01-25 08:36:16AdministratorDodanie ogłoszeniaLXIII sesja Rady Gminy w Łęczycy