LXXVI sesja Rady Gminy w Łęczycy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2023

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXXVI sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIV  sesji z dnia 26 września 2023r.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXV nadzwyczajnej sesji z dnia 9 października 2023 r.
 5. Informacja o działalności Wójta.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 7. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2022 złożonych Wójtowi Gminy Łęczyca.
 8. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Łęczyca za rok 2022 rok składanych Przewodniczącemu Rady Gminy.
 9. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/340/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale Nr LXI/339/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2023 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia stawki podatku rolnego na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania Gminy Łęczyca w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęczyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Informacja z realizacji zadań oświatowych z terenu Gminy Łęczyca w roku szkolnym 2022/2023.
 18. Odpowiedzi na zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.


        

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński
 
 
 
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2023-10-25
Data publikacji:2023-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:145

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-10-30 15:20:20AdministratorDodanie możliwości obejrzenia transmisji z sesjiLXXVI sesja Rady Gminy w Łęczycy
2023-10-25 12:23:32AdministratorAktualizacja zakładkiLXXVI sesja Rady Gminy w Łęczycy