2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA z dnia 11 grudnia 2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – obudowy otworu geologicznego na działce ewid. nr. 79 w miejscowości Topola Katowa, gm. Łęczyca, umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu.

INFORMACJA z dnia 3 grudnia 2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej galwanizerni obejmującej wymianę standardowych, ręcznie obsługiwanych urządzeń galwanicznych na „automatyczną linię galwaniczną” do nanoszenia powłoki Sn na wyrobach miedzianych oraz innych instalacji opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia maszyn do produkcji końcówek kablowych, na działkach nr. ew. 151/22, w obrębie 33 w miejscowości Topola Królewska.

OBWIESZCZENIE z dnia 25 czerwca 2020 informacja o wydaniu w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Wójta Gminy Łęczyca decyzji znak: OS.6220.5.20 19.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zakładu produkcyjne go mrożone owoce i warzyw a zlokalizowanego na działkach nr 117/21 i 117/24 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca.

OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia.

OBWIESZCZENIE z dnia 3 czerwca 2020 Wójt Gminy Łęczyca informuję, iż w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie zakładu produkcyjnego mrożone owoce i warzywa zlokalizowanego na działkach nr 117/21 117/24 w miejscowości Lubień , gmina Łęczyca.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:436