Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca  z dnia 25 listopada 2020 o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2021 - 2024”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca  z dnia 25 listopada 2020 o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 25 listopada 2020 o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 6 listopada 2020 o wykazie dotyczącym nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 października 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 października 2020 w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na lata 2020-2025".

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 maja 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do wydzierżawienia  na okres powyżej trzech lat w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 maja 2020 w sprawie sprzedaży działek w miejscowości Gawrony.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 marca 2020 w sprawie  zawiadomienia o wykazie dotyczącym pomieszczeń położonych w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej przeznaczonych do najmu.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 marca 2020 o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2020 roku.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 11 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 stycznia 2020  w sprawie konkursu na powierzenie zadania publicznego  będącego  zadaniem  własnym  gminy  realizowanego  na  rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:563