2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie wydania w dniu 30 listopada 2018 r. przez Wójta Gminy Łęczyca decyzji znak: OS.6220.6.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów jurajskich,  innego niż wymienione w § 2 ust. 1. pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 16 listopada 2018 o wydaniu w dniu 15 listopada 20 1 8 r. przez Wójta Gminy Łęczyca decyzji znak : OS.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przcdsi9wzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na  „Rozbudowie  budynku  inwentarskiego: obory o obsadzie  59 DJP wraz ze zbiornikiem  na gnojowicę  o V=450m3  z płytą  obornikową  o pow.  120,0m2  i zbiornika na gnojówkę o V= l03,0m3, zbiornika na nieczystości  bytowe o V=9,5m3.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15 listopada 2018 w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia   polegającego   na  wykonaniu   urządzenia wodnego umożliwiającego  pobór  wód  podziemnych  z  utworów  jurajskich, innego  niż  wymienione w § 2 u st. 1. pkt. 37, o zdolności  poboru  wody  nie mniejszej  niż  10 m3/h.

INFORMACJA z dnia 15 listopada 2018 informujące iż, w dniu 13 listopad a 2018 r. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali, budynku administracyjnego, łącznika oraz wiaty stalowej dla wdrażania know-how technologii seryjnego wytwarzania wysokojakościowych odlewów o zróżnicowanej grubości ścianek przy jednorodnej mikrostrukturze z żelaza GJL i GJS".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 25 października 2018 informujące,  iż w postępowaniu  administracyjnym  w  sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Rozbudowie  budynku  inwentarskiego: obory o obsadzie  59 DJP wraz ze zbiornikiem  na gnojowicę  o V=450m3  z płytą  obornikową  o pow.  120,0m2  i zbiornika na gnojówkę o V= l03,0m3, zbiornika na nieczystości  bytowe o V=9,5m3  zlokalizowanego  na  działce  nr  ewid.  80  położonej  w  miejscowości  Błonie,  gmina Łęczyca".

INFORMACJA z dnia 19 października 2018 iż, w dniu 17 października 2018 r. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększenie obsady zwierząt na terenie gospodarstwa rolnego".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 21 sierpnia 2018 informujące, iż w dniu 20 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.15.2018 odmówić firmie P.P.H AGRO FACTORY Bogdan Denarski Lubień 35c, 99-100 Łęczyca wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali wraz z uruchomieniem automatu bębnowo - zawieszkowego do cynkowania galwanicznego na terenie P.P.H. „AGRO - FACTORY " Bogdan Denarski.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji Bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą.

INFORMACJA z dnia 14 sierpnia 2018 informująca iż, w dniach 1 i 13 sierpnia 2018 r. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji Bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr LCZ3310B w miejscowości Siemszyce, gmina Łęczyca".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2 sierpnia 2018 o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2 sierpnia 2018 - Wójt Gminy Łęczyca informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032".

INFORMACJA z dnia 30 lipca 2018 informująca iż, w dniu 30.07.2018r. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów jurajskich, innego niż wymienione w § 2 ust. 1. pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h.

INFORMACJA z dnia 4 czerwca 2018 o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Wdrażaniu know-how technologii seryjnego wytwarzania wysokojakościowych odlewów o zróżnicowanej grubości ścianek przy jednorodnej mikrostrukturze z żelaza GJL i GJS".

INFORMACJA z dnia 30 maja 2018 o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji projektowanego punktu skupu odpadów na działce nr ewid.241, w miejscowości Siedlec, gmina Łęczyca”.

INFORMACJA z dnia 25 maja 2018 o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 59 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o V=450m3 z płytą obornikową o pow. 120,0m2 i zbiornika na gnojówkę o V=103,0m3, zbiornika na nieczystości bytowe o V= 9,5m3 zlokalizowanego na działce nr ewid. 80 położonej w miejscowości Błonie, gmina Łęczyca”.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:387