2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 listopada 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.9.2016 omawiająca wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na   kontynuacji-rozszerzeniu   zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Wichrów"  w granicach  planowanego  obszaru   górniczego   „Wichrów   IV".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 września 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji   przedsięwzięcia  polegającego  na: „Budowie sali sportowej na potrzeby Szkoły Pod stawowej w Wilczkowicach Górnych zlokalizowanego na działkach nr ew.  41/5 i 42/5 w miejscowości  Wilczkowice  Górne, gmina Łęczyca".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 września 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym  wykazie danych o wniosku  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopaliny - żwiru na potrzeby własne w ilości 10m3 zlokalizowanego na działce nr ew. 216/2 w miejscowości Wąkczcw''.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 lipca 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym  wykazie danych o wniosku  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworków wraz z parkami w Srebrnej Gmina Grabów i Błoniach Gmina Łęczyca w celu nadania im funkcji kulturalnych".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 lipca 2016 - Wójt Gminy Łęczyca zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H. "AGRO-FACTORY" Bogdan Denarski poprzez uruchomienie innowacyjnej cynkowni" polegającego na budowie hali wraz z uruchomieniem automatu bębnowo-zawieszkowego do cynkowania galwanicznego na terenie P.P.H. "AGRO-FACTORY" Bogdan Denarski.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 25 kwietnia 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.5.2016 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej N r 252 1E na odcinku Topola Królewska - Błonie.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 19 kwietnia 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.4.20 16 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w   miejscowości  Borek.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15 kwietnia 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuję, iż w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na modernizacji  drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola  Królewska - Błonie.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 kwietnia 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja znak: OS. 6220.6.2016 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 312337 na odcinku Zduny - Leźnica Mała.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 7 kwietnia 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuję, iż w postępowaniu administracyjnym  zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 312337 na odcinku Zduny Leźnica Mała  o dl. 1,5 km zlokalizowanego na działkach nr ew. 85-obręb Zduny, 510-obręb Leźnica Mała w miejscowości Zduny - Leźnica  Mała".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 29 marca 2016 - Wójt  Gminy  Łęczyca informuję, iż w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Borek.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 11 marca 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 312337 na  odcinku Zduny - Leźnica Mała.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 marca 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej Nr 2521 E na odcinku Topola Królewska - Błonie.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 lutego 2016 - Wójt Gminy Łęczyca   informuje, iż w  dniu 09 lutego  2016   r.  została   wydana   decyzja  znak: OS.6220.1.20 16  umarzająca   postępowanie   administracyjne   w   sprawie   wydania   decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu, montażu urządzeń fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia i grzejników w Szkole Podstawowej w Siedlcu oraz wykonaniu termomodernizacji Gminnej Biblioteki w Siedlcu.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 8 lutego 2016 - Wójt Gminy Łęczyca informuję , iż w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu, montażu urząd zeń fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia i grzejników w Szkole Pod stawowej w Siedlcu oraz wykonaniu termomodernizacji Gminnej Biblioteki w Siedlcu.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 12 stycznia 2016 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku  Szkoły  Podstawowej  w Siedlcu, montażu urządzeń fotowoltaicznych, wymianie oświetlenia i grzejników w Szkole Podstawowej w Siedlcu oraz wykonaniu  termomodernizacji  Gminnej Biblioteki w Siedlcu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:439