Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 612/2022 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

ZARZĄDZENIE Nr 600/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 562/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 29 września 2022r w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 597/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury Gospodarczo - Społecznej, Drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 593/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łęczyca poprzez wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ZARZĄDZENIE Nr 591/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie w prowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz ekonomicznego wykorzystywania sprzętu i materiałów w Urzędu Gminy Łęczyca w celu efektywnego oszczędzania energii elektrycznej

ZARZĄDZENIE Nr 586/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 583/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na samodzielne stanowisko pracy ds. Infrastruktury Gospodarczo - Społecznej, Drogi

ZARZĄDZENIE Nr 577/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 574/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 572/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA  dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 571/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 570/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

ZARZĄDZENIE Nr 569/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 568/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

ZARZĄDZENIE Nr 567/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 566/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 565/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 5 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 562/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 495/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 19 kwietnia 2022r w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 561/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych
jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 560/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 559/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Królak — Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE Nr 558/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 556/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 553/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 września 2022 r. sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół z terenu Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 552/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 września 2022 r. Wójta Gminy Łęczyca w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kozuby o długości ok. 200 m

ZARZĄDZENIE Nr 551/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych
jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 550/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych
jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 549/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 548/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 547/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu, 99-100 Łęczyca Siedlec 16 A

 ZARZĄDZENIE Nr 546/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu, 99-100 Łęczyca Błonie 33A

ZARZĄDZENIE Nr 545/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 544/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 543/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 541/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę̨ oleju napędowego grzewczego do szkół z terenu Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 540/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 454/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 539/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 538/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania „Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie Gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych"

ZARZĄDZENIE Nr 537/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 536/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 535/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca w ramach projektu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki"

ZARZĄDZENIE Nr 532/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca za pierwsze półrocze 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 531/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 530/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 529/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do szkól z terenu Gminy Łęczyca w ilości około 120 000 litrów”

 ZARZĄDZENIE Nr 528/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 525/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. obsługi rady Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 524/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 523/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości położonych w obrębie Gawrony, gmina Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 522/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 454/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 18 stycznia 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 521/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych
jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 520/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 519/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 518/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 517/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr LIII/300/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 516/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr LII/296/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 515/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 514/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 513/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ramach 1 i 2 modułu programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

ZARZĄDZENIE Nr 512/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2027

ZARZĄDZENIE Nr 511/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w celu utrzymania terenów zielonych w pasie dróg gminnych Gminy Łęczyca.”

ZARZĄDZENIE Nr 510/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 509/2022 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr LI/294/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 508/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych w obrębie Gawrony, gmina Łęczyca.

ZARZĄDZENIE Nr 507/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy Raportu o stanie Gminy Łęczyca za 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 506/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 505/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 504/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 530/2018 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 503/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 501/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XL/290/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 500/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 499/2022 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 498/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XLIX/286/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 497/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE Nr 496/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 495/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 451/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 494A/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ZARZĄDZENIE Nr 494/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr 493/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 492/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 491/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 490/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 489/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

ZARZĄDZENIE Nr 488/2022 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 487/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. Kadr

ZARZĄDZENIE Nr 486/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XLVIII/278/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 485/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 484/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Królak — Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego podmiotom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE Nr 483/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Królak — Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy, ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE Nr 482/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 476/2022Wójta Gminy Łęczyca w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 481/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 480/202 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 479/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr 478/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 477/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

ZARZĄDZENIE Nr 476/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 475/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 474/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 473/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 472/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 471/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 470/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 469/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 466/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 468/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych/gospodarczych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej powstałej na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 467/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. obsługi rady gminy

ZARZĄDZENIE Nr 466/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 465/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 464/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2019 r. Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia normy i zasady przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i wyposażenia z ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych) i pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

ZARZĄDZENIE Nr 463/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych/gospodarczych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, tj. wichury, która wystąpiła w dniu 17 stycznia 2022r. na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 462/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 461/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Łęczyca.

ZARZĄDZENIE Nr 460/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej w czasie jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE Nr 459/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca .

ZARZĄDZENIE Nr 458/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XLVII/270/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 457/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE Nr 456/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE NR 455/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 454/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 453/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Borów w Gminie Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 452/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 451/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 5 stycznia 2022 r.  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 257/2020 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Łęczycy oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE NR 450/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 05 stycznia 2022 roku  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łęczyca

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:730