Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2023 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 6 kwietnia 2023 rokuprzetarg pierwszy ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lubień na terenie gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łęczyca na okres 3 lat wchodzi w życie z dniem 12.04.2023 roku.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 3 kwietnia 2023 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 3 kwietnia 2023 roku - przetarg pierwszy ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Janków na terenie gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 20 marca 2023 roku .w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 20 lutego 2023 roku  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 00 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Łęczyca Na

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:431