Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2023 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 20 listopada 2023 roku o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 7 listopada 2023 roku o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie wywieszenia wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, tj. od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2026r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 6 kwietnia 2023 rokuprzetarg pierwszy ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lubień na terenie gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łęczyca na okres 3 lat wchodzi w życie z dniem 12.04.2023 roku.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 3 kwietnia 2023 roku - przetarg pierwszy ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Janków na terenie gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 20 marca 2023 roku .w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 20 lutego 2023 roku  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 00 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Łęczyca Na

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1123