LXIV sesja Rady Gminy w Łęczycy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2023

Zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXIV sesja Rady Gminy w Łęczycy.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII z dnia 31 stycznia 2023 r.,
 4. Informacja o działalności Wójta,
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami,
 6. Wolne wnioski, informacje, zapytania,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/340/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2023r.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/339/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2023-2027,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024r.,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023 roku w Gminie Łęczyca,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Lubień, gmina Łęczyca,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Topola Królewska,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łęczyca za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łysiec poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2023r.” 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca oraz Miasta Łęczyca,
 20. Odpowiedzi na zapytania,
 21. Sprawy różne,
 22. Zamknięcie obrad,

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Frątczak

 

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2023-03-09
Data publikacji:2023-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:472

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-13 13:38:50AdministratorDodanie możliwości obejrzenia transmisji z sesjiLXIV sesja Rady Gminy w Łęczycy
2023-03-09 12:03:59AdministratorDodanie ogłoszeniaLXIV sesja Rady Gminy w Łęczycy