Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2022 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 13 października 2022 roku Wójt Gminy Łęczyca zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 12 października 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 18 lipca 2022 roku - Wójta Gmina Łęczyca z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości położonych w obrębie Gawrony, gmina Łęczyca, po przeprowadzeniu dwóch przetargów, które odbyły się w dniu 20 kwietnia 2022r. i 12 lipca 2022r. Wójt Gminy Łęczyca ogłasza TRZECI  PRZETARG ustny  nieograniczony (licytację) na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Gawrony na terenie gminy Łęczyca, w którym cena nieruchomości obniżona.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2 czerwca 2022 roku na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Gawrony na terenie gminy Łęczyca, w którym cena nieruchomości obniżona została o 10 % w stosunku do I przetargu, który przeprowadzony był 20 kwietnia 2022r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 marca 2022 roku o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 25 stycznia 2022 roku o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl oraz stronie BIP Urzędu Gminy w Łęczycy www.bip.gminaleczyca.pl  na okres 21 dni od dnia 25 stycznia 2022r. do 15 lutego 2022r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek w miejscowości Gawrony.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łęczyca z dnia 3 stycznia 2022 roku o konkursie ofert na powierzenie  zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1926

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-02 09:37:02AdministratorAktualizacja zakładkiOgłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2022 roku
2022-03-14 11:46:15AdministratorDodanie ogłoszeniaOgłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2022 roku
2022-01-25 12:32:14AdministratorDodanie ogłoszeniaOgłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2022 roku
2022-01-03 00:00:00AdministratorDodanie ogłoszeniaOgłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2022 roku