Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

2021

POSTANOWIENIE z dnia 4 października 2021 w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą „Mrożenie owoców i warzyw", przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w drugiej hali, zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24, 117/54 w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, woj. Łódzkie Wójt Gminy Łęczyca.

OBWIESZCZENIE z dnia 4 października 2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędnych (neogenu) do celów nawodnieniowych upraw rolniczych.

ZAWIADOMIENIE z dnia 15 września 2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeni a wodnego - obudowy otworu geologicznego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 0016 Kozuby gm. Łęczyca, powiat łęczycki, woj. Łódzkie umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (neogenu) do celów nawodnieniowych upraw rolniczych, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2021 Wójt Gminy Łęczyca, po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Sobczaka o wznowienie postepowania zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Łęczyca z dnia 23 sierpni a 2021r. znak: OS.6220.5.2020.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą „Mrożenie owoców i warzyw", przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej hali zagospodarowanie odpadowej łuski w drugiej hali, zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24, 117/54 w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca, powiat łęczycki, woj. Łódzkie",

OBWIESZCZENIE z dnia 24 sierpnia 2021 Wójta Gminy Łęczyca decyzji znak: OS.6220.5.2020.202l o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą „Mrożenie owoców i warzyw", przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej z hal i zagospodarowanie odpadowej łuski w drugiej hali , zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24 i 1I 7 /54 w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca.

INFORMACJA z dnia 11 sierpnia 2021 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu obsady bydła na terenie gospodarstwa rolnego do 52,25 DJP w miejscowości Kolonia Łęka gm. Łęczyca„.

INFORMACJA z dnia 9 czerwca 2021 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 0016 Kozuby gm. Łęczyca, umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (neogenu) do celów nawodnieniowych upraw rolniczych.

POSTANOWIENIE z dnia 17 maja 2021 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą Mrożenie owoców i warzyw, przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej hali i zagospodarowanie odpadowej łuski w drugiej hali", zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24 i 117/54 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca.

OGŁOSZENIE z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno,

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie nowo projektowanego zakładu produkcyjnego pod nazwą Mrożenie owoców i warzyw, przez budowę dwóch dodatkowych hal namiotowych przeznaczonych do przygotowania cebuli do · mrożenia i przez mechaniczne obieranie cebuli z łuski w jednej hali i zagospodarowanie odpadowej łuski w drugiej hali", zlokalizowanych na działkach nr 117/21, 117/24 i 117/54 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca, do czasu przedłożenie przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

OBWIESZCZENIE z dnia 21 kwietnia 2021 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na modernizacji użytkowanej galwanizerni obejmującej wymianę standardowych, ręcznie obsługiwanych urządzeń galwanicznych na „automatyczną linię galwaniczną" do nanoszenia powłok Sn na wyrobach miedzianych, na działce numer ewid. 151/22 w obrębie 33 w miejscowości Topola Królewska.

OBWIESZCZENIE z dnia 4 marca 2021 informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, innego niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h,

OBWIESZCZENIE z dnia 28 stycznia 2021 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:650