Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

2019

OBWIESZCZENIE z dnia 3 lipca 2019 iż w dniu 3 lipca 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Daszyna decyzja - znak: OŚ.BIP.6220.3.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii 110 kV napowietrzno - kablowej od GPZ Daszyna do linii 110 kV relacji Kutno - Łęczyca, którego inwestorem będzie ENERGA - Operator S.A., Oddział w Płocku,09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106.

OBWIESZCZENIE z dnia 3 lipca 2019 iż w dniu 3 lipca 2019 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Daszyna postanowienie - znak: OS.BIP.6220.3.2019 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii 110 kV napowietrzno - kablowej od GPZ Daszyna do linii 110 kV relacji Kutno - Łęczyca , którego inwestorem będzie ENERGA - Operator S.A„ Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106.

INFORMACJA z dnia 28 czerwca 2019 iż w dniu 27.06.2019r. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego mrożone owoce i warzywa zlokalizowanego na działkach nr 117/2 1 i 117/24 w miejscowości Lubień , gmina Łęczyca.

OBWIESZCZENIE z dnia 4 czerwca 2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia.

OBWIESZCZENIE z dnia 10 maja 2019 o zawarciu porozumienia dwustronnego w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego.

OBWIESZCZENIE z dnia 25 lutego 2019 Wójta Gminy Łęczyca o wydanie 22 lutego 2019 r. decyzji znak: OS.6220.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływywać na środowisko polegającego na "Budowie hali, budynku administracyjnego, łącznika oraz wiaty stalowej dla wdrożenia know-how technologii seryjnego wytwarzania wysokojakościowych odlewów o zróżnicowanej grubości ścianek przy jednorodnej mikrostrukturze z żelaza GJL i GJS zlokalizowanego na działkach nr 151112, 151117, 151118, obręb 003 Topola Królewska , gmina Łęczyca".

OBWIESZCZENIE z dnia 22 stycznia 2019 Wójta Gminy Łęczyca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Realizacja projektowanego punktu skupu odpadów.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:547