Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2021 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 listopada 2021 o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2021 o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 października 2021 o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 18 października 2021 Wójt Gminy Łęczyca zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15 października 2021o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 kwietnia 2021o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 lutego 2021  o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2021 r. 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 12 lutego 2021  o pierwszym przetargu ustny nieograniczonym (licytację) na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Gawrony na terenie gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca  z dnia 17 stycznia 2021 w zakresie pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom osobom  w  trudnej  sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:740