Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2019 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 listopada 2019 o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 24 października 2019 w sprawie zawiadomienia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 października 2019  o konsultacjach  społecznych  projektu  „Regulaminu  utrzymania  czystości porządku na terenie Gminy Łęczyca".

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 8 października 2019 o konsultacjach społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 23 kwietnia 2019 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 4 marca 2019 o sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2019 r.".

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15 stycznia 2019 o konsultacjach społecznych w zakresie projektu zmian statutów sołectw z terenu Gminy Łęczyca.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:597