Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ul. Przedrynek 2,     99-100 Łęczyca

e-mail : gopsleczyca@op.pl
tel. (24) 721-89-60
fax. (24) 721-89-54

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730-1530

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr 18/IV/92 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 7 kwietnia 1992 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łęczyca powołaną do realizacji zadań m. in. z zakresu pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Łęczyca.

W wewnętrznej strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy wyodrębnia się sekcje:

  • sekcja do spraw pomocy społecznej,
  • sekcja do spraw świadczeń rodzinnych.

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy:

Kierownik – Małgorzata Królak, pokój nr 2, tel.: (24) 721 89 60
Główny księgowy - Dorota Gatkowska - Roszuk, pokój nr 6, tel.: (24) 721 89 60

Sekcja do spraw pomocy społecznej:
Starszy pracownik socjalny – Gabriela Budzyńska, pokój nr 3, tel.: (24) 721 40 15,
Specjalista pracy socjalnej – Wanda Biskupska, pokój nr 3, tel.: (24) 721 40 15,
Specjalista pracy socjalnej – Anna Rogala, pokój nr 4, tel.: (24) 721 40 15,
Pracownik socjalny - Mirosława Florczak, pokój nr 5, tel. (24) 721 40 15,

Asystent rodziny - Renata Cywka, pokój nr 5, tel.: (24) 721 40 15.

Sekcja do spraw świadczeń rodzinnych:
Podinspektor – Katarzyna Kacprzak, pokój nr 1, tel.: (24) 721 40 15,
Referent - Bożena Stańczyk, pokój nr 1, tel.: (24) 721 40 15

 

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Statut i Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Wójta.  


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-01-03
Data publikacji:2022-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1555