LXI sesja Rady Gminy w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXI sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji z dnia 28 listopada 2022 r.
 4. Informacja o działalności Wójta.
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2027
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu na rok 2023 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński