Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE Nr 504/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 530/2018 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 501/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XL/290/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 500/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 499/2022 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 498/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XLIX/286/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 497/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE Nr 496/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 495/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 451/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 494A/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ZARZĄDZENIE Nr 494/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr 493/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 492/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 491/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 490/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 489/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

ZARZĄDZENIE Nr 488/2022 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 487/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. Kadr

ZARZĄDZENIE Nr 486/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XLVIII/278/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 485/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 484/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Królak — Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego podmiotom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE Nr 483/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Królak — Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy, ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE Nr 482/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 476/2022Wójta Gminy Łęczyca w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 481/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 480/202 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 479/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr 478/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 477/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

ZARZĄDZENIE Nr 476/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 475/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 474/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 473/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 472/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 471/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 470/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 469/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 466/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 468/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych/gospodarczych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej powstałej na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 467/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. obsługi rady gminy

ZARZĄDZENIE Nr 466/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 465/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 464/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2019 r. Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia normy i zasady przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i wyposażenia z ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych) i pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

ZARZĄDZENIE Nr 463/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych/gospodarczych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, tj. wichury, która wystąpiła w dniu 17 stycznia 2022r. na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 462/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 461/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Łęczyca.

ZARZĄDZENIE Nr 460/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej w czasie jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE Nr 459/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca .

ZARZĄDZENIE Nr 458/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2022 r. w związku z uchwałą Nr XLVII/270/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 457/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE Nr 456/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE NR 455/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 454/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 453/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Borów w Gminie Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 452/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 451/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 5 stycznia 2022 r.  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 257/2020 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Łęczycy oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE NR 450/2022 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 05 stycznia 2022 roku  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łęczyca

  


Zarządzenia archiwalne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-01-02
Data publikacji:2022-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1993