Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE Nr 838/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 837/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

ZARZĄDZENIE Nr 834/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa mostu na rzece Bzura w miejscowości Dzierzbiętów Duży.

ZARZĄDZENIE NR 832/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE NR 831/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 817/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Łęczyca na lata 2024 – 2027

ZARZĄDZENIE Nr 812/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca”

ZARZĄDZENIE Nr 811/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Łęczyca"

ZARZĄDZENIE Nr 810/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łęczyca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 803/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego naboru na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu: "Zainwestujmy w przyszłość – rozwój kształcenia w Gminie Łęczyca" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027, Oś Priorytetowa 8.Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD.08.07 Kształcenie ogólne, numer naboru: FELD.08.07-IZ.00-001/23

ZARZĄDZENIE Nr 799/2024 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Łęczyca”

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-01-02
Data publikacji:2022-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9153