Wybory do Izb Rolniczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
Wybory do izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

 • Komisja wojewódzka - 11 osób.
 • Komisje okręgowe - 5-7 osób

oraz 

komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W związku z tym, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. 

Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

 1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

 • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
 • zarządzenie druku kart do głosowania,
 • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
 • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać osobiście lub przesłać zgłoszenie przez Pocztę Polską do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do dnia 20 czerwca 2023r. 
Adresy i kontakty dostępne są tutaj.

Regulamin 

Regulamin Komisji Okręgowej 

Informacji dotyczące wyborów do izb rolniczych udziela Biuro IRWŁ w Łodzi - 42 632 70 21

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2023-07-20
Data publikacji:2023-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:713

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-07-10 08:09:42AdministratorDodanie ogłoszeniaWybory do Izb Rolniczych